سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
تاریخ : پنج شنبه 89/10/30 | 10:2 صبح | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : پنج شنبه 89/10/30 | 8:45 صبح | نویسنده : حمیده بالایی

کاش می شد که کسی می آمد

این دل خسته  ما را می برد

چشم ما را می شست

راز لبخند به لب می آموخت

ادامه مطلب...


تاریخ : پنج شنبه 89/10/30 | 8:42 صبح | نویسنده : حمیده بالایی

 

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود "

"عاقبت  غربی ترین  دل  نیز عاشق میشود"

 

"شرط می بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور"

"مهربانی ، حاکم کل مناطق میشود"

ادامه مطلب...


تاریخ : دوشنبه 89/10/27 | 11:18 صبح | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : پنج شنبه 89/10/23 | 10:5 صبح | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : سه شنبه 89/10/21 | 1:13 عصر | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : سه شنبه 89/10/21 | 9:24 صبح | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : یکشنبه 89/10/19 | 1:18 عصر | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : یکشنبه 89/10/19 | 9:56 صبح | نویسنده : حمیده بالایی
تاریخ : شنبه 89/10/18 | 10:44 صبح | نویسنده : حمیده بالایی

  • paper | آنک بات | پارس خودرو