سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلنوشته ها

بدانسان که در چشم مردم بر مقام من می افزایی در چشم من از مقام من بکاه و بمیزان عزتی که در اجتماع بمن ارزانی همی فرمایی مرا به ذلت نهانی من آشنا ساز تا شخصیت خویش را هرگز فراموش نکنم و پای از گلیم خویش فراتر نگذارم ...

پروردگارا ...

بر روان محمود محمد و آل محمد درود فرست و بر تمتع من از هدایت و صلاح بیفزای تا هرگز ترک هدایت و صلاح نگویم و راهی جز راه حق نپویم و در نیت رشید و شریف خویش به تردیددچار نشوم .

تا آن روز که به عبادت تو بر خیزم زنده ام دار و تا آندم که از تو یاد همی کنم دم گرم از سینه ام بر آور و اگر چنان باشد که راهم از راستی به انحراف خواهد گرایید و اهریمن ناپاک در بیدای ضلالت بکمندم خواهد انداخت ...

پروردگارا ...

من آن زندگانی را که موجب خشم تو باشد نخواهم و یک لحظه جز بیاد تو نفس بر نیاورم ....

خدایا ...

مقدر فرمای که روز گار من در طاعت و عبادت تو بپایان رسد .

مرا از ثروت دیگران بی نیا ز دار و روزی مرا فراوان رسان ...

از فتنه ها بر کنارم دار و فطرت مرا عزیز و غنی گران تا چشم طمع به دست مردم ندوزم ...

مگذار که به آزار نخوت و کبریا دچار شوم و بگذار ترا آنچنانکه شایسته ذات مقدس تو باشد بندگی کنم و رنج مرا در ادای عبادت و طاعت بیهوده مساز ...

پروردگار من ...

مقرر فرمای که دستهای من در خیر و صلاح مردم بکار افتد و همچنان دست کار گر مرا از منت گذاری و دل آزاری ایمن دار و زبان مرا از خودستائی و تفاخر خاموش فرمای .

الهی آمین ...


نوشته شده در چهارشنبه 89/6/17ساعت 10:13 صبح توسط حمیده بالایی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak