سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلنوشته هاخدایا …

تو اندامم را موزون آفریدی ، و مرا پروریدی ، و به اندازه حقم روزی دادی .. .

خدایا ...

من در کتاب تو که فرو فرستاده ای و با آن بندگانت را بشارت داده ای ، یافته ام که فرموده ای :

ای بندگان من که بر خود ستم روا داشته اید ، از رحمت خدا نا امید مشوید ، زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد .

پیش از این ، کار هایی از من سر زده است که خود می دانی و از من بدانها آگاه تری . 

پس وای بر من از این رسوایی ، به سبب گناهانی که نامه عمل من در خود ثبت کرده است .

و اگر نبود که من به آمرزش فراگیر تو امید وارم ، خودم را به نابودی می افکندم ، و اگر کسی را توانایی آن می بود که از پرودگارش بگریزد ، بی شک من به گریختن از تو سزاوارتر بودم ...

هیچ رازی در آسمان و زمین بر تو پوشیده نیست و آن را در قیامت آشکار می کنی ، در حالیکه هم جزادهنده ای و هم حسابگر ...

خدایا اگر بگریزم ،مرا طلب می کنی ، و اگر فرار کنم . مرا در می یابی ...

اینک این منم شکسته و خوار که در برابرت ایستاده ام ...

اگر عذابم کنی ، سزاوارم، و این کار ای پروردگار من از سوی تو عدل است ... 

و اگر بیامرزی ، که از گذشته ایی دور مشمول آمرزش تو بوده ام و جامه عافیت بر من پوشانده ای .

پس ای مهربانترین مهربانان بر من رحمت آور و از من در گذر ...

ای صاحب بزرگی و بخشندگی ، توبه ام را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی ...

نوشته شده در دوشنبه 89/6/15ساعت 12:43 عصر توسط حمیده بالایی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak