سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلنوشته هاهر کس بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعاى هیچ بنده‏اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى‏رود.
( بحارالأنوار، ج 93، ص 321، ح 31 )
عمل اندک و با دوام که بر پایه یقین در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.
(جهاد با نفس، ح 74)
خداوند بنده ای که بوسیله گناه آزموده شده و توبه نموده است را دوست می دارد و بنده ای که اصلاً به گِرد گناه نگشته از بنده ای که توبه نموده برتر است. 
(جهاد با نفس، ح 817)


کسی که از روی اخلاص (لا اله الا ا…) گوید به بهشت داخل شود و اخلاص اینست که گفتن(لا اله الا ا…) او را از ارتکاب آنچه که خداوند بر او حرام نموده باز دارد. 
(جهاد با نفس، ح 230)
عوامل رستگاری : اطعام کردن ، آشکارا سلام کردن ، نمازشب خواندن در حالی که مردم آرمیده اند.
(محاسن البرقی ، ص 387)
کسی که ظالمی را بر علیه مظلومی یاری کند پیوسته خداوند از او خشمگین است تا اینکه دست از یاری او بردارد.
(جهاد با نفس، ح 752 )
کسی که عاقل باشد دین دارد و کسی که دین دارد وارد بهشت خواهد شد.
(جهاد با نفس، ح 83)
به راستى که دل در درون سینه بى قرار است و به دنبال حق مى ‏گردد و چون به آن رسید، آرام و قرار مى ‏گیرد.
(کافى، ج 2، ص 421)
همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است
(جهاد بانفس، ح667 و ص 284)
همانا آزار رساندن به پدر و مادر و نا امیدی از رحمت خداوند و ایمنی از مکر خداوند از گناهان کبیره است
(جهاد با نفس، ح 424)
کسی که نافرمانی خدا را کند، خداوند را دوست نمی دارد.
(جهاد با نفس، ح 386 )
هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش می افتد و هر که از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا طلبی باز می ماند.
(جهاد با نفس ، ح 117)
صدقه‏ اى که خداوند دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم هرگاه رابطه‏ شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند.
(کافى، ج 2، ص 209، ح 1)
به راستى که مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پیدا مى ‏کند، چنان که تشنه، با آب خنک آرامش مى ‏یابد.
(کافى، ج 2، ص 247)
کسى که از سرزنش و نکوهش علما پروا نمی‏کند، نمی‏توان به خیر دنیا و آخرت او امید داشت.
(تحف العقول، ص 364)
نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.
(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش.
(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.)
(الکافى ج 4 ص 87)
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)
محبوبترین برادرانم نزد من، کسى است که عیبهایم را به من اهدا کند.
(تحف العقول،ص366)
شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید: در مواظبت بر اوقات نمازها، نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما و همدردى و کمک مالى به برادرانشان
 (میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)
هر که برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا عطاء کند ، از کسانی است که ایمانش کامل است . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 189)
از دو مسلمان که به هم برخورد می کند آن که دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 193)
همه خیر در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 194 )
چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 110)
عبادت را به خود مکروه و ناپسند ندارید . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 137)
چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل کوچکی انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 137 – 138)
صبر سر ایمان است . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 140)
سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 192)
هر مؤمنی به بلائی گرفتار شود و صبر کند ، اجر هزار شهید برای اوست . 
(اصول کافی ، ج 3 ، ص 146)
عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست . 
(اصول کافی ، ج 1 ، ص 27)نوشته شده در شنبه 88/7/18ساعت 3:51 عصر توسط حمیده بالایی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak