سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
دلنوشته ها

برای به تو رسیدن باید پرواز کــرد

شـهدا پرواز کردند آن هم بی بال و پر ..

اوج نگرفتند .. آنها عــروج گرفتند

مانده ام (!)

اینکه شهیدان عـشــق را به بازی گرفته اند یا

عـشــق آنها را به بازی گرفت(؟)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


بیقـــرار نوشت :

 پروازم آرزوست (!)نوشته شده در شنبه 91/6/18ساعت 10:15 صبح توسط حمیده بالایی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak